Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đăk Lăk , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 67
Số lượng câu trả lời 917
Điểm GP 190
Điểm SP 741

Người theo dõi (267)

vũ đăng lực
Trần Diệp Nhi
An Nhiên Trần
dnxhfcdrja

Đang theo dõi (59)

Netflix
diuhuyn
Nguyễn Gia Lâm

Dòng thời gian