Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 2
Điểm GP 1
Điểm SP 6

Người theo dõi (2)

gbertgst
Nguyễn Tran

Đang theo dõi (0)