Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 6
Số lượng câu trả lời 5
Điểm GP 1
Điểm SP 5

Người theo dõi (3)

Quỳnh Dương
Phan Văn Ngoãn

Đang theo dõi (1)

phynit

Dòng thời gian