Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Trị , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 54
Số lượng câu trả lời 2562
Điểm GP 91
Điểm SP 1926

Người theo dõi (282)

Minz Ank
None Name
Bé

Đang theo dõi (209)

Đỗ Quyên
Nigou Nguyễn
Tran Dieu Linh
Nguyễn Minh Như
Komorebi