Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đồng Nai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 43
Điểm GP 33
Điểm SP 38

Người theo dõi (3)

Akabane Yoshida
ngọc hân

Đang theo dõi (1)