Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 119
Số lượng câu trả lời 1684
Điểm GP 21
Điểm SP 1633

Người theo dõi (152)

GilGaming
Vũ Kiều
Toyama Kazuha

Đang theo dõi (15)

Vô Danh
người kì lạ
Ngô Thùy Linh
Libi cute