Kuroko Tetsuya

Kuroko Tetsuya

  • Số câu hỏi 0
  • Số câu trả lời 2
  • Điểm thành tích 0GP 0SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Trung Hòa


Địa chỉ

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Liên kết