Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 12
Điểm GP 1
Điểm SP 19

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (0)