Nguyễn Võ Tuyết Nhi

Nguyễn Võ Tuyết Nhi

  • Số câu hỏi 3
  • Số câu trả lời 29
  • Điểm thành tích 1GP 19SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Thới Long


Địa chỉ

Quận Ô Môn, Cần Thơ

Liên kết