Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 16
Điểm GP 0
Điểm SP 10

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (0)