Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 2915
Điểm GP 561
Điểm SP 3576

Người theo dõi (621)

Đang theo dõi (5)

Le Tran Bach Kha
Ngọc Hiền
Lê Dung
Kaori Miyazono