Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 11
Số lượng câu trả lời 11
Điểm GP 0
Điểm SP 2

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (1)

Phương An

Dòng thời gian