Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 10
Điểm GP 2
Điểm SP 3

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (1)

dau_tay_999