Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 68
Điểm GP 0
Điểm SP 75

Người theo dõi (5)

vũ thu vân
Bạch Dương
baby-buffalo
cô bé kim ngưu

Đang theo dõi (2)

Bạch Dương