Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 21
Điểm GP 9
Điểm SP 33

Người theo dõi (2)

baby-buffalo

Đang theo dõi (1)