Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Vĩnh Phúc , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 1
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (10)

Nguyễn Vũ Hà
Hibari kyoya
quỳnh anh shyn
Thủy Dương
song yoon hee

Đang theo dõi (12)

anhlan
Biết làm gì?
Mai Tùng Dương