Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lào Cai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 2
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (4)

Nhữ Minh Thư
Đỗ Văn Sự
Hằng Nga
Wilie

Đang theo dõi (0)