Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 10
Số lượng câu trả lời 73
Điểm GP 1
Điểm SP 30

Người theo dõi (11)

BTS-Suga,Jungkook
Ánh Duyên
Thắng Hoàng
I LOVE ONE PIECE

Đang theo dõi (18)