Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đắc Nông , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 13
Số lượng câu trả lời 16
Điểm GP 2
Điểm SP 3

Người theo dõi (4)

duong le
duong le

Đang theo dõi (1)

Dòng thời gian