Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 171
Điểm GP 19
Điểm SP 159

Người theo dõi (27)

Đang theo dõi (1)

Hà Đức Thọ