Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 53
Số lượng câu trả lời 34
Điểm GP 3
Điểm SP 10

Người theo dõi (2)

Thunder Gaming
Võ Bảo Vân

Đang theo dõi (3)