Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 19
Số lượng câu trả lời 26
Điểm GP 3
Điểm SP 61

Người theo dõi (65)

Tôi là ...?
thu mai
SKT T1 Faker
Taurus Nguyen

Đang theo dõi (98)

Minh Hiền Trần
Lê An
Trần Việt Hà
Mori Ran

Dòng thời gian