Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Tĩnh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 1
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (3)

Ngo Pham Nguyen
Nguyễn Như ý
Linh nguyen thuy

Đang theo dõi (0)