Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 45
Số lượng câu trả lời 107
Điểm GP 0
Điểm SP 66

Người theo dõi (44)

Bé Sasa Hara
Trần Quỳnh Nga
Vũ Elsa
My Trà

Đang theo dõi (20)

Dòng thời gian