Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 53
Số lượng câu trả lời 392
Điểm GP 13
Điểm SP 211

Người theo dõi (86)

Chi Bi
hoang kieu trang
Ngô Minh Đức
Ran Mouri
nguyen_thi_quyen

Đang theo dõi (8)

Hoàng Công Minh
Violet
Phùng Thị Bình

Dòng thời gian