Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 58
Điểm GP 0
Điểm SP 2

Người theo dõi (2)

Đang theo dõi (7)

kawaiichan
Bí Ngô
Wendy Marvell

Dòng thời gian