Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Tuyên Quang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 36
Số lượng câu trả lời 6
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (1)

Phạm hoàng lan

Đang theo dõi (1)

Phạm hoàng lan