Kudo Shinichi

Kudo Shinichi

  • Số câu hỏi 15
  • Số câu trả lời 17
  • Điểm thành tích 2GP 10SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Sơn Đà


Địa chỉ

Huyện Ba Vì, Hà Nội

Liên kết