Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 4
Điểm GP 1
Điểm SP 5

Người theo dõi (2)

Thùy Chi Channel
Thienn.vn

Đang theo dõi (2)

Thienn.vn
tth_new