Lê Thị Kim Chi

Lê Thị Kim Chi

  • Số câu hỏi 93
  • Số câu trả lời 132
  • Điểm thành tích 0GP 77SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi


Địa chỉ

Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

Liên kết