Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 632
Điểm GP 133
Điểm SP 1498

Người theo dõi (79)

Cao ngocduy Cao
NgọcMai
Tuyen
Linh Mun Mun

Đang theo dõi (7)