Phạm Gia Huy

Phạm Gia Huy

  • Số câu hỏi 9
  • Số câu trả lời 243
  • Điểm thành tích 52GP 299SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Mê Linh


Địa chỉ

Huyện Đông Hưng, Thái Bình

Liên kết