Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 37
Điểm GP 20
Điểm SP 69

Người theo dõi (5)

võ nhi
Nguyệt Ánh
đức hà
Võ Trinh

Đang theo dõi (1)

võ nhi

Dòng thời gian