Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 44
Số lượng câu trả lời 120
Điểm GP 85
Điểm SP 222

Người theo dõi (29)

Hàn Lâm Nhi
kethattinhtrongmua
Đỗ Đình Hưng
Cảnh Lê

Đang theo dõi (2)

bảo nam trần
Akai Haruma

Dòng thời gian