Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 19
Điểm GP 2
Điểm SP 27

Người theo dõi (11)

thủy
Lee Chae Lin
galaxy
Minamoto Shizuka
Quỳnh Hương

Đang theo dõi (6)