Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 10
Số lượng câu trả lời 54
Điểm GP 9
Điểm SP 59

Người theo dõi (9)

Đang theo dõi (2)

Quang Huy
phynit

Dòng thời gian