Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 49
Số lượng câu trả lời 30
Điểm GP 12
Điểm SP 46

Người theo dõi (2)

li lii
Gia Huy Phạm

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian