Lê Đình Thái

Lê Đình Thái

  • Số câu hỏi 2
  • Số câu trả lời 454
  • Điểm thành tích 74GP 221SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THPT Đông Sơn 1


Địa chỉ

Huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

Liên kết