Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 6
Số lượng câu trả lời 203
Điểm GP 1
Điểm SP 226

Người theo dõi (7)

*#Khả Ái#*
Kawaii Bí Lù
Đỗ Minh Nhật
nguyentranhavy
NGUYEN PHUONG NHI

Đang theo dõi (2)

nguyentranhavy
*#Khả Ái#*