Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đồng Nai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 455
Điểm GP 2
Điểm SP 723

Người theo dõi (10)

lengocanh
kayuha
***chi***~~~
no-name

Đang theo dõi (1)

moonshine

Dòng thời gian