Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 5
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (4)

Dat Thai van
Medius Strike

Đang theo dõi (3)

TRINH jolly
maneboy 2005