Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 32
Số lượng câu trả lời 14
Điểm GP 0
Điểm SP 5

Người theo dõi (13)

Nguyễn Kim Chi
Hoang Bao Lam
nguyễn minh tâm
dangphuongnam

Đang theo dõi (4)

Học 24h
Kudo không nhớ
Chó Doppy
Min Tae Yun

Dòng thời gian