Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bến Tre , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 4
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (1)

Dòng thời gian


Chủ đề:

Lập trình đơn giản

Câu hỏi:

  giải giúp ạ --> hơi bị gấp TT TT

Người ta định nghĩa, một hằng số được coi là số thực nếu ngoài các số chữsố ra nó còn có dấu chấm ( . ) hoặc một số mũ ( bắt đầu bởi e hay E thườngđược gọi là số luỹ thừa ) hoặc cả hai. Nếu có dấu chấm ( . ) thì mỗi bên củadấu chấm phải có ít nhất một chữ số. Ngoài ra, ở trước số và trong số mũcòn có thể có một dấu cộng ( + ) hoặc trừ ( - ). Phần số luỹ thừa phải là sốnguyên. Số thực có thể có các khoảng trống ở trước hoặc sau nhưng bêntrong thì không. Hằng số thực không có giới hạn về giá trị.

Viết chương trình kiểm tra xem các chuỗi kí tự cho trước có phải là nhữngsố thực theo định nghĩa trên đây hay không? Dữ liệu vào: Dữ liệu vào cho trong tập tin văn bản HSG4.INP gồm nhiều dòng cho nhiềutrường hợp cần kiểm tra. Mỗi dòng chứa một chuỗi kí thự S i là chuỗi cầnkiểm tra. Dòng cuối cùng chứa kí tự ' * ', dòng này không được xét trongchương trình. Mỗi dòng tối đa 255 kí tự. Dữ liệu ra: Kết quả ghi trong tập tin văn bản HSG4.OUT gồm nhiều dòng. Mỗi dòngchứa câu trả lời là "DUNG" hoặc "SAI" tương ứng với một dòng trong tậptin HSG4.INP. Ví dụ:

 HSG4.INP                                HSG4.OUT 1.2                                             DUNG 5.300                                                     DUNG  1                                                    SAI 1.0e55                                                   DUNG +1e-12                                                   DUNG  2011                                                  SAI  e-12                                                  sai

*.