Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 24
Số lượng câu trả lời 8
Điểm GP 3
Điểm SP 30

Người theo dõi (5)

Trang Phan
Girl Cherry
vu thi linh chi
Linnguhoc
Pi Nakajima

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian