Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thừa Thiên Huế , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 3
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (10)

Vương Nguyên
Vương Nguyên
Love Vminkook
Vũ Thu Thuỷ

Đang theo dõi (3)

LUFFY
Kudo Shinichi