Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 13
Số lượng câu trả lời 35
Điểm GP 0
Điểm SP 19

Người theo dõi (4)

hà việt hà
Nina Nguyễn
Han sara
Ngọc Anh

Đang theo dõi (4)

Nina Nguyễn
Lê Huyền Linh
Nguyễn Chí Tân
Ngọc Anh

Dòng thời gian