Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 6
Điểm GP 6
Điểm SP 35

Người theo dõi (4)

tuan hien la
nguyen anh dat

Đang theo dõi (0)