Đặng Lê Bảo Ngọc

Đặng Lê Bảo Ngọc

  • Số câu hỏi 35
  • Số câu trả lời 36
  • Điểm thành tích 0GP 6SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Phạm Hồng Thái


Địa chỉ

Thành phố Pleiku, Gia Lai

Liên kết