Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đồng Nai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 13
Số lượng câu trả lời 13
Điểm GP 1
Điểm SP 8

Người theo dõi (7)

Zhou jieqiong
annie
Bùi Quang Tiến
BTS-Suga,Jungkook

Đang theo dõi (1)

Ann Vũ

Dòng thời gian