Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 123
Điểm GP 32
Điểm SP 64

Người theo dõi (1)

Đang theo dõi (0)